Rüşvet Ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

Rüşvet Ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

Karaman Döküm Rüşvet Ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

Karaman Döküm Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası; Yönetim Kurulu da dahil olmak üzere tüm Karaman Döküm çalışanlarını, dış hizmet aldığımız tedarikçilerimizi ve çalışanlarını kapsamaktadır.

Karaman Döküm olarak rüşvet ve yolsuzluğa karşı sıfır tolerans politikasını benimsemekteyiz. Bu bağlamda;

  • Rüşvet ve yolsuzluk karşıtı yasal düzenlemelere uymayı,
  • Yaptığımız işler içerisinde en küçük proje uygulamasından, en stratejik ve önemli proje adımına kadar her türlü eylemimizde iş ahlakından kesinlikle ödün vermemeyi,
  • Faaliyetlerimizin sürdürülmesi sırasında kanunlara öncelik ve önem vererek, tüm çalışmalarımızla ilgili yasalara uygun davranmayı,
  • Faaliyetlerimizi sürdürürken bize haksız bir avantaj/çıkar sağlayacak; tarafsızlığa şüphe düşürecek şekilde hediye veya ödül vermemeyi, almamayı, teklif etmemeyi,
  • Rüşvetin teklif ve/veya kabul edilmesi, azmettirilmesi veya söz verilmesi durumlarının tespiti halinde ilgili duruma karışan personel ile derhal ilişiğimizi kesmeyi,
  • Personel ve diğer paydaşların köken, renk, din, dil, ırk, cinsiyet, medeni durum, maluliyet, mahkûmiyet ya da herhangi bir durumu sebebiyle herhangi bir ayrımcılık yapmamayı,
  • Personel, müşteri, tedarikçi ve tüm paydaşlarımızın bünyemizde bulunan verilerini kaybolma ya da dikkatsizlik sonucu 2. veya 3. tarafların eline geçme risklerine karşı özen ve titizlikle korumayı taahhüt ederiz.
  • Tel: +90 380 537 54 57
  • Fax: +90 380 537 54 58
  • info@karamandokum.com